DR kinesio PERFORMANCE

DR kinesio Performance je storitev namenjena mladim in profesionalnim športnikom, ter poslovnežem, ki želijo izkoristiti svoj maksmilalni potencial. Večina ljudi nikoli ne doseže svojega maksimalnega potenciala, zaradi različnih pomanjkljivosti v svojem treningu in vsakdanjem življenju.

Vsaka veriga je močna samo toliko kot je močan njen najšibkejši člen, zato je glavni cilj programa DR kinesio PERFORMACE odkriti vse šibke člene v kinetični verigi stranke (DR kinesio športni pregled), popraviti šibke člene (DR kinesio terapevtski program) in narediti stranko močnejšo, boljšo v vseh prvinah, ki so potrebne za napredek, razvoj in doseganje ciljev.

 

DR kinesio PERFORMANCE pregled

Je pregled sestavljen iz osnovnega ortopedskega pregleda in pregleda športnikovega gibanja. Na podlagi teh informacij dobi vsak Športnik individualni DR kinesio terapevtski program, ki daje poudarek na delih kinetične verige, ki so pri posamezniku najšibkejši.

 

DR kinesio terapevtski program

Individualen program sestavljen glede na informacije, ki smo jih pridobili med DR kinesio PERFORMANCE pregledom.

  

DR kinesio kondicijski program

DR kinesio kondicijski program je program, ki ga Športnik opravlja sam, skupaj s treningi v svojem glavnem športu. Program se opravlja 2 do 3 X na teden, odvisno od potreb posameznika. Program je sestavljen iz vaj za izboljšanje hitrosti, eksplozivnosti, moči in koordinacije. Velik poudarek je tudi na psihični pripravi športnika za tekmovanje.

 

Pred začetkom izvajanja programa se opravi bazično testiranje, ki se ponavlja vsakih nekaj mesecev in omogoča točno spremljanje športnikovega napredka.

Izkušnje s programom DR kinesio Športnik Jaka Aringer

KJE NAS NAJDETE

Naši zadovoljni pacienti prihajajo k nam iz različnih koncev Slovenije in Evrope.